Potprčanj

Prilikom dizanja badže u štali stavlja se drvo koje služi da badža ne padne, a to drvo se zvalo potprčanj.