Pojata

-

-

Pojata - drvena ili zidana zgrada, štala u kojoj je u prizemlju boravila stoka a na nagradi (spratu) skladištilo sijeno