Podina

-

-

Dio plasta sijena koje se počelo trošiti, polagati stoci, a skladištena je napolju i pripremana tokom ljeta,