Perača-Pirača

Lanena krpa koja je služila za pranje suđa današnji truleks.