Otik

-

-

Metelni čistač pluga prilikom oranja. Kupreški težaci koji su u početku koristili volovsku snagu, a nakon toga konje za vučenje pluga kada su orali zemlju, imali su problema sa čišćenjem pluga, posebno kada bi bila velika vlaga. U navedenim prilikama koristili bi otik za struganje zemlje sa rala od pluga. Otik je inače bio zakačen jednom zakačkom za plug u blizini ručice pluga tako da je uvijek bio lako dostupan oraču.