Naviljak

-

-

Prilikom kupljenja sijena u ljetnim danima na Kupresu isto bi se gomilalo u veće hrpe - naviljke, a potom bi se porenosilo na dva kolca do mjesta gdje bi se svo sijeno sa jedne njive ili livade skupljalo, a to mjesto je plastovina i tu bi se sa naviljaka siljeno prebacivalo na jednu veliku hrpu koja se zove plast.