Mutap

Mutap je služio da se na konja prvo stavi on pa tek onda samar, a služio je da zaštiti kožu konja od žuljanja samara prilikom nošenja tereta.