Mlatača

Mlatača je služila za lakše cijepanje drva, a pravila se od bukove meterice gdje bi jedan kraj ostao deblji a drugi bi malo bio otesan za rukohvat. Tom mlatačom bi se udaralo u ušice sjekire prilikom cijepanja drva, a sve u nedostatku malja. Postoji izreka da svaka sjekira usječe sebi malj ili mlataču.