Metla umivača

-

-

Umivača, mekana metla koja je služila za uklanjaje prljavštine i kukolja iz žita kada se na vjetru pribacuje sa lopatom.