Metalo

Овце на металу

Овце на металу

Metalo predstavlja prostor na snijegu gdje se prethodno pripremi, ugazi snijeg kako bi se na više mjesta stavila određena količina sijena, a potom tu dojavile ovce koje bi se tokom zimskih dana, kada nema većih padavina snijega hanile,