Mećaja

Duži drveni štap, otprilike metar i po na dnu je imala okruglu drvenu pločicu koja je mogla da uđe u stap i njom se brzim pokretima gore dole slaka (pavlaka) pretvarala u maslac.