Malj

-

-

Malj je oko 30 cm dugačaka ćutak koji je imao držalicu otprilike dužine držalice sjekire, samo tanja. Bio je obložen željeznim obručevima sa obe strane tako da bi manje pucao prilikom upotrebe. Služio je za cijepanje drva, tako što bi se maljem udaralo u ušice sjekire koja je već zabijena u drvo koje se treba cijepari. Posebno je bio dobar i preko potreban za zaguljena i fržljiva drva. Za malj znači ista poslovica kao i mlataču.