Magaza

Magaza je podrumski prostor starih drvenih kuća na Kupresu. U magazu bi se odlagale sve one stvari koje su bile za svakodnevnu upotrebu. Nekada se u magaze i stoka spraćala.