Mačak

Mačak je služio da se u slučaju pretovara i vožnje uz brdo kola pod teretom nebi vratila nazad a i da se konji ili volovi odmore.