Lub

Lub je kora drveta koja je služila za pokrivanje jare, sa drveta bi se u proljeće gulila kora i pravila ta koliba ili jara koja je služila samo za ovce.