Krplje

Krplje su pravljene kako bi se lakše pješačilo po velikom snijegu kojega je nekada u Malovanu bilo u izobilju. Pravile bi se uglavnom od tankih jelovih letvica paralelno poredanih i spojenih poprečnom letvicom, ili bi bile savijane od ljeskova drveta. Pričvšćivale bi se za obuću uglavnom oputom. Pamti se da je na trci prilikom ženidbe Slobodana Duvnjaka, koristeći krplje pobjedio Dušan Marić zvani Momo Milojkov.