Komen

Komen je duže drvo sa kojim se otvarala i zatvarala badža.