Komaća

Komaća je dio pribora za tegleće konje stavljala se na vrat konju a sa vagirom je bila povezana štranjgama koje su bile od lanca.