Kolomast

Kolomast je jedna vrsta masti slična tovatnoj samo crne boje i dolazila bi u drvenim kutijama slicna nekadašnjoj prenici i podmazivala bi se osovina da se smanji trenje.