Kličak

Kličak je drveni dio na kraju putila da bi se lakše svezalo oko nogu konja, jarmac, služi u istu svrhu kao i kličak samo što se nalazi na metalnom lancu koji je privezan za jasle.