Klepka

-

-

Klepka je manje zvono koje bi se stavljalo na stoku, ovna u stadu, kojna, kravu a služila je da stado ovaca u navici ide za svojim ovnom zvonarom. Na konju i kravi je imalo svrhu da bi se lakše pronašli u šumi na paši. Postojalo je više vrsta zvona, kao što su opisane klepke, zatim veća zvona i praporci koji su uglavnom stavljani na konje prilikom uprezanja u zapregu da bi izgledali što šonositiji.