Klepac

-

-

Metalni čekić zaoštren sa obe strane. Služio je za klepanje, otkivanje kose kovanice ili lepare.