Kantar

Кантар се нашао са опанцима

Кантар се нашао са опанцима

Kantar je vrsta vage koja je bila baždarena u prvo vrijeme u okama a kasnije i u kilogramima a imala je batinu i pokretni givikt.