Kantajz

Kantajz je služio za radnike u šumi koji su sa njim okretali trupce.