Kamenica

-

-

Kamenica je udubljenje u kamenu u vidu manje rupe često nepravilna oblika gdje bi se skupljala kišnica koju bi kasnije žedni čobani i prolaznici pili.Kamenice su imale i svoja imena ka na pr. Vavanova, Marića, Jeftina kamenica itd.