Kabo

-

-

Kabo isključivo služio za mužu krava i ovaca i nošenje mlijeka iz košare do mlječarnika ili od tora do kuće. Ponekad je služio za nošenje vode sa lokve.