Jaram

Jaram je služio da bi volovi ili ponegde i krave mogle vući zapregu da li plug ili volovanjaska kola i bila su dva tekljuga jer su skoro uvijek vučena u paru i komanda bi bila ako hoćeš da volovi skrenu lijevo "stu sivonja" recimo, a ako hoćeš da volovi skrenu desno "ma švilota"