Jara

Jara je imala otprilike tri protese u vis postavljene jedna na drugu različite su veličine bile zavisno od potrebe i odmah na njih se stavljao krov koji je bio od kore drveta i zvao se lub, preko njih se stavljale tanje žioke da ih vjetar ne odnese i da se ne izobliče. Kada se osuši a služila je za spraćanje ovaca i nebi se kidala dok ovce ne popune đubrom u visini ovih dve tri protese ili grede.