Guća, Buća

Guća je malo jači džemper koji je uglavnom bio na kopčanje. Često se govorilo "Prigrni se preko bubrega ovom gućom".