Grif (potkovica)

-

-

Grif je jedna vrsta potkovice polukružnog oblika sa rupama sa obe strane, uglavnom je služio za potkivanje konja. Na kopite konja bi se pričvršćivao posebnim ekserima koji su se zvali čavli, a bili su četvrtastog oblika sa glavom koja je takođe bila četvrtasta.