Gobelja

Gobelja je na kolicima za oranje dio koji ide ispod šine zakrivljen i u njega ulaze palcevi da bi se napravio krug i obično je iz tri četiri djela. U poslednje vrijeme bila šina koja je čuvala da se točak manje dere tj. šina oko točka a odmah do šine je gobelja.