Fučija-Vučija

-

-

Drveni sud elipsasto kupastog oblika koja je isključivo služila za nošenje vode pa bi se tovarila i vezala na samar pomoću uprta, a bila je teška, kada je napunjena, oko sedamdeset kg.