Dubač

Alat sa kojim su se pravile kašike od drveta, čančići i dr.