Dolaf-Dolap

Dolaf, to je ormarić koji je visio na zidu i u njega bi se ostavljao hljeb, so, kafa šećer itd.