Dižva

-

-

Dižva je manja posuda za vodu ili mlijeko koja je slična kablu samo što jednu dugu ima dužu i probušeno da bi šaka mogla ući da se nosi.