Čibura

Čibura, drveni sud sličan fučiji samo malo manji koji je isključivo služio za nošenje mlijeka od tora do kuće gdje bi se iz kablova pomuženo mlijeko sipalo u čiburu.