Ćert

To je dio od kuće od brvana pa gde su se brvna na ćošku ukrštala ponekad ostavljale manje stvari kao bukara ili kleba pa kad upitaš "di je bukara" a odgovor je "eto je na ćertu do nas".