Capin

Capin je alatka koja je služila za da bi se lakše rukovalo trupcima prilikom pripreme za izvoz ili prilikom utovara na kamione prije pojave dizalica.