Čakmak

Čakmak metalni dio koji je služio za proizvodnju varnica od kamena kremena, varnice bi padale na trud i tako bi se upalila vatra na ognjištu ili pripaljivala lula sa duvanom.