Bukara

-

-

Bukara je posuda iz koje se pila voda, imala je ručku i bila je uglavnom metalna (malovanjska bukara je bila crvena sa bijelim tačkama zapremine od od jednog litra ), mada je bilo i drvenih ali u Dalmaciji iz koji se pilo vino.