Bucać

-

-

Na razne načine se nas čovjek dovijao kako da obezbjedi veće količine pitke vode prilikom poljskih radova, a posebno ljeti u vrijeme kosidbe tako da se vodu nosila uglavnom na konjima u posudi zvanoj bucać koja je izrađivana od drveta, najsličnija je kaci samo je bila više elipsastog oblika. U bucaće bi se sipala voda kišnica i spremala koscima kupilicama na livadu. Bucać je bio dosta zastupljen sve do pojave plastičnih kanistera koji su u velikoj mjeri zamijenili bucaće. Danas je ova stvar u Malovanu veoma rijetka i gotovo je niko ne koristi, a teško se može i naći jer je jednostavno nestala iz upotrebe.