Brana-Brna

Brana (negdje se zove i brna) je služila za brananje - brnanje oranice i zagrtanje žita. Imala je napred jednu dasku koja je grtala zemlju na oranju i na njoj postavljene grane obično bukove koje su služile da zatrpaju žito poslije sjetve.