Baula

Цурска баула

Цурска баула

Baula je drveni sanduk u koji se spremala odjeća. Baulu su donosile uglavnom mlade koje bi se udavale. Ruvo bi se ruvilo dugi niz godina i slagalo u baulu, a jedan od obaveznih predmeta u bauli bio je već opisani nakurnjak.