Basamaci

-

-

Basamaci (turcizam) su drvene grede koje su se postavljale ukoso i prišivale popreke prečke da bi ovce mogle da se popnu na nagradu.