Bapka-Babica

-

-

Je metalna površina koja se jednim dijelom zabijala u zemlju a drugim većim plosnastim bila je na površini i na nju bi se naslanjala kosa prilikom klepanja, otkivanja. Na bapku se stavljao drveni oklop.