Badža

-Баџа на кући Ковињало Марка маркише у Благају

-Баџа на кући Ковињало Марка маркише у Благају

Badža je dio na kući drvenoj, šimlari na koji bi dim iz ognjišta išao vani.