Armen

Armen je mjesto pored ili u blizini kuće gdje bi se vršilo vršenje žita. Žito se u stara vremena vrlo uglavnom konjima a pre toga volovoma. Na sredini armena bilo je pobodeno jedno drvo visine oko 120-150 cm i za njega bi se vazao lanac ili konop kojim su bili privezani volovo ili konji.