Млатача

Млатача је служила за лакше цијепање дрва, а правила се од букове метерице гдје би један крај остао дебљи а други би мало био отесан за рукохват. Том млатачом би се ударало у ушице сјекире приликом цијепања дрва, а све у недостатку маља. Постоји изрека да свака сјекира усјече себи маљ или млатачу.