Блања,

Алатка која служи за блањање, облање равнање даске како би се иста искористила за даљу употребу за израду прозора, врата  других предмета од дрвета. Углавном су је користили столари. Наком блањања даска би се даље почистила са шараманом.