Фрашана

Фрашана сачувана у породици Модрића у Благају

Фрашана сачувана у породици Модрића у Благају

Фрашану је млада доносила у руву као саставни дио опреме коју млада доноси. То је у ствари једна дрвена посудица у коју би се метлицом смићале мрва са софре.